بنیاد برکت 5 مدرسه جدید در مناطق محروم خراسان رضوی می سازد

بنیاد برکت 5 مدرسه جدید در مناطق محروم خراسان رضوی می سازد

بنیاد برکت برای مدرسه سازی در روستاها و مناطق محروم استان خراسان رضوی 35.230 میلیون ریال هزینه می کند.
نظرسنجی
نظر شما درباره شکل جدید سایت بنیاد برکت چیست؟
خوب است
ضعیف است
نظری ندارم