مأموریت‌های «بنیاد برکت» در دوران اقتصاد مقاومتی

مأموریت‌های «بنیاد برکت» در دوران اقتصاد مقاومتی

پدیده بیکاری در صحنه امروز اقتصاد ایران، به عنوان محور و مرکز مسائل خودنمایی می‌کند. همه بحث‌ها در محفل کارشناسان و دولتمردان به سمت قشر چند میلیونی عمدتاً جوانی کشیده می‌شود که در تله بیکاری و بی‌شغلی گرفتار آمده‌اند.
مقاله‌های ویژه
امید کارآفرینان محلی به مشارکت اطمینان بخش بنیاد برکت

امید کارآفرینان محلی به مشارکت اطمینان بخش بنیاد برکت

تلاش‌های هشت ساله‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، به میزان قابل توجهی به بار نشسته و موجب امیدواری کارآفرینان محلی شده است.
الگوی کارآمد بنیاد برکت برای توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی
در مناطق محروم کشور

الگوی کارآمد بنیاد برکت برای توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی در مناطق محروم کشور

با گذشت بیش از 8 سال از تأسیس بنیاد برکت امروزه بر همگان آشکار شده است که شیوه‌ی کارآفرینی این بنیاد در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته الگویی مناسب برای اشتغال‌زایی در تمامی کشور می‌تواند باشد.
مهر با برکت درکوی مهرگان
گزارشی از حضور دانش‌آموزان یک منطقه‌ی محروم در مدرسه‌ی برکت واقع در استان مازندران:

مهر با برکت درکوی مهرگان

این‌جا نکاست، شهری در استان مازندران با روستاها و بخش‌های زیاد؛ شهری در استانی سرسبز که کم‌تر کسی گمان می‌کند منطقه‌ای محروم در این خطه‌ی بهشتی وجود داشته باشد، اما چنین است. ناباورانه باید بگوییم حتی در گیلان و مازندران هم مناطقی وجود دارد که کودکان آن رنج محرومیت و نبود امکانات را با گوشت و پوست خود لمس کرده‌اند.
کارآفرینی بنیاد برکت و کاهش مهاجرت روستاییان در مناطق هدف

کارآفرینی بنیاد برکت و کاهش مهاجرت روستاییان در مناطق هدف

یکی از اصلی‌ترین اهداف تأسیس بنیاد برکت، کمک و همیاری برای بهبود و ارتقای توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی افراد، گروه‌ها و واحدهای کسب وکار مستعد فعالیت در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور است.