کد خبر: ۱۲۱۲
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۳
آقای دکتر رشید سلیمان وزیر بهداشت تانزانیا به اتفاق آقای جرج نان گام رئیس صلیب سرخ تانزانیا با هیأت همراه در روز یکشنبه مورخ 93/09/23 از نمایشگاه دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) دیدن کردند.
آقای دکتر  رشید سلیمان وزیر بهداشت تانزانیا به اتفاق آقای جرج نان گام رئیس صلیب سرخ تانزانیا با هیأت همراه در روز یکشنبه مورخ 93/09/23 از نمایشگاه دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) دیدن کردند.
آقای دکتر رشید سلیمان در جریان بازدید از نمایشگاه، از اینکه مأموریت بنیاد برکت صرفاً ارائه خدمات در حوزه های توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و خدمات سلامت به مناطق محروم کشور است ابراز خرسندی کرده و آنرا قابل توجه دانستند.
در پایان این بازدید طی نشستی که میان مسئولان بنیاد برکت و هیأت تانزانیایی برگزار شد، زمینه های همکاری در حوزه های دارو و سلامت الکترونیک مورد تأکید قرار گرفته و با توجه به حضور نماینده روابط بین الملل وزارت بهداشت، مقرر شد یکی از بندهای تفاهم نامه وزارت بهداشت تانزانیا با وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، به انجام همکاریهای مشترک وزارت بهداشت تانزانیا با بنیاد برکت در زمینه تولید دارو  و خدمات سلامت الکترونیک بر اساس نیازهای کشور تانزانیا اختصاص یابد.

عکاس: جواد عرب عامری