کد خبر: ۱۲۲۳
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۳
آقای محبوب معالیم٬ دبیر اجرایی «سازمان بین الدولی توسعه » موسوم به "ایگاد" که به جمهوری اسلامی ایران سفر نموده است از نمایشگاه بنیاد برکت بازدید نمود.
آقای محبوب معالیم٬ دبیر اجرایی «سازمان بین الدولی توسعه » موسوم به "ایگاد" که به جمهوری اسلامی ایران سفر نموده است از نمایشگاه بنیاد برکت بازدید نمود. ایشان از بخش های دارویی برکت، سلامت الکترونیک، توانمندسازی اقتصادی، مدرسه سازی و خدمات بیمه برکت بازدید نمود.
عکاس: جوادعرب عامرینظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: