کد خبر: ۱۴۱۱
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۴
بنیاد برکت جدا از مشارکت در راه اندازی طرح ها و پروژه های اقتصادی جدید، در سهام شرکتها و مؤسسات تولیدی در کشور که بطور بالقوه درآمدزا، اشتغال زا و مطابق با اصول کارآفرینی و محرومیت زدایی باشند و همچـنین تأثیرات توسعـــه ای عمـده ای بر اقتصــــاد نواحــی کمــتر توسعــــه یافته محــیط پیرامونی خــــود داشته باشــند، مشــارکت می نماید.  موسسه بنیاد برکت خود را ملزم میداند پس از شروع فعالیتهای مرتبط با موضوع طرح (تاریخ انعقاد تفاهم نامه) تا حداکثر ظرف مدت 5 سال سهام یا سهم الشرکه خود را در قبال مبلغ پرداختی با بهای قیمت روز تعیین شده توسط دو کارشناس رسمی دادگستری و یا قوه قضائیه مورد تائید موسسه بنیاد برکت به شریک یا شرکاء جهت فروش، طبق توافق کتبی (قرارداد) بصورت نقدی یا اقساطی واگذار نماید. چنانچه پس از اعلام کتبی موسسه بنیاد برکت در راستای تمایل به واگذاری سهام یا سهم الشرکه، ظرف مدت دو ماه توافق نگردد و یا در صورت توافق، شرکاء از پرداخت بهای سهام یا سهم الشرکه، خودداری نماید تکلیف موسسه بنیاد برکت منتفی بوده و حق دارد سهام یا سهم الشرکه خود را به هر شخص دیگری که مایل دارد بفروش رساند.

فرم های مربوط به مشارکت:

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: