کد خبر: ۱۵۴۰
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۴
دبیرخانه‌ی کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در نظر دارد بانک اطلاعات اولیه‌ای از افراد، سازمان‌های غیردولتی، مراکز پژوهشی و مؤسسه‌های ملی را که در حوزه‌ی فقرزدایی و توانمندسازی جوامع محلی فعالیت دارند در این دبیرخانه ایجاد نماید.
اساتید ارجمند و همکاران گرامی

دبیرخانه‌ی کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در نظر دارد بانک اطلاعات اولیه‌ای از افراد، سازمان‌های غیردولتی، مراکز پژوهشی و مؤسسه‌های ملی را که در حوزه‌ی فقرزدایی و توانمندسازی جوامع محلی فعالیت دارند در این دبیرخانه ایجاد نماید، تا میزان تعامل و سطح همکاری و مشارکت آنان را در انجام مطالعات مرتبط و فرآیند اجرای پروژه‌ها، پایش، ارزشیابی و مستندسازی برنامه‌ها بیش از پیش بسط و گسترش دهد. 

به همین منظور جدول زیر را که حاوی نام و مشخصات افراد و سازمان‌ها و اطلاعات اولیه‌ای از نوع فعالیت آن‌هاست تکمیل نموده و در اسرع وقت به نشانی ایمیل دبیرخانه‌ی کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت ارسال نمایید:  rdempowerment@gmail.com


 
 
با سپاس فراوان
دبیرخانه‌ی کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت

ردیف

نام (فرد، سازمان غیردولتی، مرکز پژوهشی، مؤسسه و...)

نوع  و حیطه‌ی فعالیت

شماره تماس و  نشانی

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: