کد خبر: ۱۶۳۹
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۴
با گذشت بیش از 8 سال از تأسیس بنیاد برکت امروزه بر همگان آشکار شده است که شیوه‌ی کارآفرینی این بنیاد در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته الگویی مناسب برای اشتغال‌زایی در تمامی کشور می‌تواند باشد.
با گذشت بیش از 8 سال از تأسیس بنیاد برکت امروزه بر همگان آشکار شده است که شیوه‌ی کارآفرینی این بنیاد در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته الگویی مناسب برای اشتغال‌زایی در تمامی کشور می‌تواند باشد.

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) که در آذرماه سال 86 تأسیس شد، تاکنون در حوزه‌ی کارآفرینی فردی و جمعی با تشکیل شرکت با افراد حقیقی یا حقوقی و برای راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی در مناطق محروم و کم‌تر برخوردار کشور، تلاش گسترده‌ای داشته است.

اکنون این شیوه‌ِی فعالیت ابداعی بنیاد برکت نتایج مثبت خود را نشان داده و کارشناسان اقتصادی با بررسی ابعاد آن، دیدگاه‌های مثبتی ارایه داده‌اند.

این بنیاد اجتماعی و اقتصادی تاکنون با مشارکت در 215 طرح کارآفرینی در 31 استان کشور، بیش از 32 هزار و 590 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده است و اجرای این طرح‌ها نزدیک به 139 هزار ظرفیت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

این میزان فعالیت گسترده و موفق در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان در محیط اقتصادی و سرمایه‌گذاری صنعتی ایران وضعیتی وجود دارد که به سهولت نمی‌توان در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی، مدل‌های تأمین مالی خرد را آن هم در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، عملیاتی کرد.

در خصوص این شرایط می‌توان به وضعیت منحصر به فرد جغرافیایی فلات پهناور ایران، پراکنش جمعیتی نامتقارن، تکثر فرهنگ‌های بومی، تنوع کلیماتولوژیک و تکثر ظرفیت‌های اکولوژیک، آثار سیاست‌های توسعه‌ای یکصدساله‌ی اخیر در به‌وجود آوردن مرکز- پیرامون و فشارهای ناشی از تحولات اقتصاد بین‌الملل و مشکلات مبتلابه اقتصاد کشور اشاره کرد.

ریسک‌های ناشی از این شرایط بر فضای سرمایه‌گذاری داخلی، رفتار تولیدی و روحیه‌ی تولیدگران و کارفرمایی در کشور به‌خصوص در مناطق محروم و حاشیه‌ای تأثیرات منفی گذاشته و نوعی ناتوانی کاذب را در میان فعالان اقتصادی این مناطق تلقین کرده است.

بنیاد اجتماعی و اقتصادی برکت با شناخت دقیق این وضعیت به بازسازی و تجدید حیات نهادهای سنتی به کمک ایجاد نهادهای حد واسط «مدنی - تولیدی» دست زده است تا وضعیت ارتباطی از پایین به بالای مناسبات اجتماعی حفظ و مشارکت این بنیاد به نوسازی نهادهای سنتی موجود در این جوامع منجر شود.

اعضای این نهادهای مشارکت‌پذیر در حکم سهام‌داران شرکت‌های مستقل تازه تأسیسی هستند که در درازمدت جدا از شاغلین این شرکت‌ها در حکم مالکین و سهام‌داران این نهادها محسوب می‌شوند و در همین حال، به توانمندسازی نیروی کار در جوامع بومی متکی هستند. در این نهادها تلفیقی از تجربه و توان مدیریتی قدرتمند کارآفرینان اقتصادی و نیروی کار جوانان بومی مناطق محروم جریان دارد و از حمایت متنفذین محلی برخوردارند.

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با توجه به اهمیت موضوع آموزش در توانمندسازي و توسعه مهارت‌ها قبل و بعد از ايجاد كسب‌ و کار، آن را به عنوان سياستي راهبردی در تمامی نهادهای تازه تأسیس مورد توجه قرار می‌دهد و برنامه‌هاي آموزشي خود را در همه‌ی زمينه‌هاي مرتبط با اصول شرکت‌داری، قانون تجارت و مناسبات حاکم بر آن در سه بخش عمومي، مديريتي و فني ارایه مي‌دهد.

در همین حال ساز و کار ارتباط کارآفرینان محلی و فعالان اقتصادی با بنیاد برکت مبتنی بر اصل اعتماد متقــابل برای بازتولید سرمـایه‌ی اجتماعی لازم برای مشارکت در راستای سرمــایه‌گذاری مشترک در طرح‌های اقتصادی است. ساختار روابط، از پایین به بالا و مبتنی بر نیازهای جوامع پیرامونی و توانمندسازی آنان طراحی شده و از این نظر مدلی منحصر به‌ فرد را مطابق با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی ایران فراهم آورده است.

تاکنون این بنیاد در اقصی نقاط محروم کشور در هر دو حوزه‌ی کارآفرینی فردی و جمعی سعی کرده با تشکیل شرکت با افراد حقیقی یا شخصیت‌های حقوقی، برای راه‌اندازی طرح‌های توانمندسازی اقتصادی، اقدام کند و در این مسیر به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است.

در همین حال خط مشی بنیاد برکتاین است که پس از پایان پروژه و آغاز بهره‌برداری و رسیدن به مرحله‌ی ثبات در تولید و سودآوری، ظرف مدت 3 تا 5 سال اقدام به فروش تدریجیسهام خود به سهام‌دارانشریک براساس توافق حاصله به‌طور نقدی یا اقساطی می‌کند. این شیوه برای بنیاد برکت فرصتی را فراهم می‌آورد تا در دیگر طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی این مناطق سرمایه‌گذاری نموده و در کارآفرینی و توانمندسازی اقتصادی مشارکت فعال‌تری داشته باشد.

در همین حال طراحی الگوهای مشارکتی و اجرای آزمایشی طرح‌های اجتماع‌محور در مناطق روستایی و توسعه‌ی گونه‌های متفاوت مدل‌های توانمندسازی جامعه‌ی بومی برحسب شرایط فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی مناطق مختلف کشور، از برنامه‌های آینده‌ی این بنیاد است و این بنیاد درصدد است در آینده در طرح‌های الگویی کارآفرینی، همکاری‌های بین مردم و سازمان‌های صنفی، تولیدی و کارآفرینی را در مقیاس ملی و بین‌المللی تقویت کند.

از دیگر ویژگی‌های شیوه و مدل سرمایه‌گذاری بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در طرح‌های اقتصادی، پرهیز از تصدی‌گری و استفاده‌ی کامل از توان سازمان‌های غیردولتی، عام‌المنفعه، اشخاص حقیقی و حقوقی کارآفرین و سپردن مسئولیت و مدیریت طرح به کارآفرینان بومی است. این درحالی است که بنیاد انعطاف در تعامل با شرکا و سرعت در تصمیم‌گیری و اقدام و توجه کامل به شاخص‌های اشتغال‌زایی طرح، را مورد توجه ویژه قرار می‌دهد.

انتظار می‌رود با این مدل فعالیت که بنیاد برکت در مناطق محروم و کم‌تر توسعه یافته‌ی کشور اجرا می‌کند، دامنه‌ی اثربخشی و مشارکت در طرح‌های توانمندسازی اقتصادی به‌طور روزافزون، توسعه یابد و به بهبود شرایط معیشتی، ارتقای کیفیت زندگی مردم و ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق کمک کند.

از دیگر ویژگی‌های شیوه و مدل سرمایه‌گذاری بنیاد برکت در طرح‌های اقتصادی، پرهیز از تصدی‌گری و استفاده کامل از توان سازمان‌های غیر دولتی، عام‌المنفعه، اشخاص حقیقی و حقوقی کارآفرین و سپردن مسئولیت و مدیریت طرح به کارآفرین بومی، است. همچنین این بنیاد انعطاف در تعامل با شرکا و سرعت در تصمیم‌گیری و اقدام و توجه کامل به شاخص‌های اشتغال‌زایی طرح، را مورد توجه قرار می‌دهد.

انتظار می‌رود با این مدل فعالیت که بنیاد برکت در مناطق محروم کشور دارد، دامنه سرمایه‌گذاری و اثربخشی این بنیاد در طرح‌های اقتصادی بطور روز افزون، توسعه یابد و به بهبود شرایط معیشتی و ارتقاء کیفیت زندگی مردم در این مناطق کمک کند.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: