کد خبر: ۱۶۴۲
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۴

آیین‌نامه‌ی فقرزدایی و توان‌افزایی برکت (آفتاب)

«از طریق مشارکت جوامع محلی»

 

مقدمه:

تجارب حاصله و مطالعات انجام شده در دهه‌های اخیر به‌خوبی نشان داده است الگوهای توسعه که بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و معمولاً به‌صورت کلیشه‌ای و با اعمال مدیریت از بالا به پایین ارایه می‌شوند، الگوهایی نابسامان تلقی می‌شوند. این الگوها که بدون در  نظر گرفتن شرایط اجتماعیاقتصادی جوامع انسانی، تصمیم‌گیری و اجرا می‌شوند، به لحاظ نادیده گرفتن مردم و جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌ها، معمولاً با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند که هم از نظر اقتصادی پرهزینه‌اند و هم از نظر اجتماعی ناپایدار و غالباً حتی به هدف‌های از پیش تعیین‌شده نیز نمی‌رسند.

الگوهای توسعه‌ی اقتصادی اجتماعی جامعه‌محور، ضمن توانمندسازی مردم، زمینه‌های مشارکت فعال آنان را در برنامه‌های توسعه فراهم می‌کنند. مسئولیت‌پذیری اجتماعی آحاد مردم و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد شاکله‌ی اصلی این رویکرد محسوب می‌شوند. به نحوی که گروه‌های سازمان‌یافته و صاحب مهارت‌های لازم مردمی، دارای ظرفیت نوآوری، پاسخ‌گویی سریع به نیازهای محلی و ارایه‌ی خدمات مناسب بوده و این ویژگی‌ها، مزیت نسبی آن‌ها در پیشبرد توسعه در سطح محلی به شمار می‌روند.

در راستای بهبود و ارتقاي توانمندي اقتصادي، كارآفرينی و توسعه‌ی اجتماعی مناطق محروم كشور و براساس مطالعات انجام‌شده، آیین‌نامه‌ی فقرزدایی و توان­ افزایی برکت (آفتاب) «از طریق مشارکت جوامع محلی» توسط  کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ۴ فصل، 2۴ ماده و ۸ تبصره تنظیم و در یکصد و هشتاد و دومین جلسه هیئت مدیره‌ی بنیاد برکت به تاریخ ۲۹/۶/۱۳۹۴ تصویب گردید.

 

دبیرخانه‌ی کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل ۱-: کلیات و اهداف

ماده ۱) تعاریف

الف) فقرزدایی: فائق آمدن بر فقر قابلیتی (میزان برخورداری از قابلیت فردی شامل تجربه، مهارت، دانش و قابلیت محیطی یا فرصت‌های انتخاب و مشارکت در عرصه‌های مختلف) و فقر درآمدی مطلق(میزان برخورداری یک فرد یا خانوار از حداقل نیازهای اساسی زندگی) در افراد محروم است تا درآمد کلیه اقشار اجتماعي افزايش متناسبی یابد و امکان انتخاب و مشارکت در فرصت­‌های اقتصادی و توزيع امكانات و منابع عادلانه برای آنها فراهم شود.

ب) معیشت پایدار: معيشت شامل قابليت­‌ها، دارایی­‌ها (سرمایه و منابع انسانی، اجتماعی، طبیعی، فیزیکی و مالی، دسترسی و حق دسترسی به آنها) و فعاليت­‌های لازم برای امرار معاش است. رهیافت معیشت پایدار، به عنوان یک رویکرد فقرزدایی، به دارایی‌­ها و توانمندی‌های مردم و جوامع توجه دارد تا در مقابل شرائط اضطراری و حوادث غیرمترقبه از انعطاف و قابلیت مواجهه لازم برخوردار باشند.

ج) توانمندسازی:فرآیندی است که افراد یا گروه‌های هدف را قادر می‌سازد تا دسترسی و کنترل بیش‌تری بر منابع داشته و بتوانند بر شرایط پیرامون خود تاثیر بیش‌تری بگذارند. در توانمندسازی، افزایش قدرت تصمیم‌گیری، انتخاب فرايندها و درگیرشدن در همه مراحل اعم از اولویت بندی، برنامه ریزی، اجرا، پایش و ارزشیابی حائز اهمیت است.

د) مشارکت: به منزله حضور داوطلبانه افراد، گروه­‌ها و نهادها در فرآیند تسهیل توسعه اجتماعی- اقتصادی است که در همه سطوح مختلف از قبیل برنامه­‌ریزی، جمع‌­آوری اطلاعات، اولویت­‌بندی، تدوین پروژه­‌ها،فرآیند اجرا، پایش و ارزش‌یابی‌ مشارکت فعال و مستمر دارند.

ه) تسهیل­‌گری: شناسایی و سازمان‌دهی‌ ذی‌نفعان و فراهم آوردن زمینه‌­های همکاری مؤثر آنان در فرآیند اجرای طرح­‌ها و پروژه­‌ها است و فعالیت‌­هایی نظیر حمایت مالی، انتقال دانش روز و فراهم نمودن زمینه‌ی گردش اطلاعات آزاد، در دسترس قرار دادن ابزارها و فناوری‌های متنوع، آموزش و توسعه مهارت­‌ها در زمینه­‌های برنامه‌­ریزی، اجرا، تحلیل، پایش، ارزشیابی و مستندسازی را در بر می­‌گیرد.

و) مشاور: اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی که طرف قرارداد طرح‌­ها و پروژه‌­های فقرزدایی با بنیاد برکت برای فعالیت در راستای شرح خدمات قرار می­‌گیرند. 

ز) نهاد مجری: نهادی است که  توسط مردم و با مشارکت بنیاد برکت تشکیل می­‌شود و امور اجرایی مربوط به پروژه­‌های فقرزدایی و تأمین معیشت پایدار مردم را بر عهده داشته و حمایت­‌های مالی و تسهیل­‌گری بنیاد برکت از طریق آن عملیاتی می‌شود.

 

ماده ۲) اهداف

الف) هدف اصلی

·        كمك به تسريع فرآيند فقرزدايي از طریق توانمندسازی جوامع محلی

ب) اهداف فرعی

·        تقویت خود اتکایی جوامع محلی در فرآیند توسعه

·        تشكيل شبكه «تسهيل­گران توسعه محلي بركت» در سطوح منطقه و كشور

·        ايجاد تحرك و پويايي در سازمان­‌هاي مسئول محلي

·        دستيابي به سازوكارها و فرصت­‌های کارآفرینی متناسب با شرايط متغير اكولوژيك و فضايي مكاني

·        توسعه الگوهای جدید فقرزدایی در کشور

فصل ۲-: اصول و راهبردهای حاکم

ماده ۳)اصول

۱-تأکید بر معيشت پايدار و احتراز از وابسته كردن طولاني مدت جوامع هدف به حمایت­های مالی

۲ - رعایت عدالت و تأکید بر بهره­مندی بیش‌تر افراد و گروه‌­های کم‌تر برخوردار

۳- توجه به تنوع زيستي و فرهنگي نواحي مختلف و انعطاف در برنامه­‌های اجرايي متناسب با آمایش سرزمین و ویژگی­‌های فرهنگی، اجتماعي، تاريخي،سیاسی، اكولوژيك و اقتصادي

۴ -تأکید بر شفافیت و گردش آزاد اطلاعات در بین جامعه‌ی محلی و سایر ذی‌نفعان

۵-تأکید بر استفاده‌ی بهینه از منابع و احتراز از ایجاد تبعیض و تشدید اختلافات درون و بین جوامع

۶–هم‌­راستایی طرح­ها و پروژه‌­ها با برنامه‌ی توسعه‌ی کشور و طرح­‌هاي ملی از جمله آمايش سرزمين، برنامه­هاي توسعه بخشي- منطقه‌اي، ناحيه‌­اي و محلي

 

ماده ۴) راهبردها

۱- بهره­‌گیری از رویکرد مشارکتی و اقدام اجتماعی به جاي تصدي­‌گري در سه محور:

الف) ظرفيت‌سازي (شناخت و احياء ظرفيت­‌هاي محيط طبيعي، سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني)

ب) توانمندسازي و مشارکت همه جانبه جامعه (يادگيري مشاركتي، مسئولیت پذیری، مالکیت جامعه و  ارتقای سطح مشارکت جامعه در مراحل مختلف اجرای طرح­ها و پروژه­‌ها و تصمیم­‌گیری­‌ها)

ج)‌ نهادسازي (سازماندهي اجتماعي، تبیین نقش­ها، مسئولیت­ها و سازوکارهای پاسخگويي با تشکیل ارکان تصمیم‌­گیری،اجرایی و  نظارتی)

۲- استفاده از ساز و كارهای نوآورانه و مبتنی بر شواهد علمی براي احيا و بهره‌­برداري از منابع و پتانسیل­‌های محلی

۳-جلب مشارکت فعال کلیه بخش­‌ها و ذی‌نفعان در سطوح ملی، ناحیه­ای و محلی با استفاده از ظرفیت­‌های قابل احیا و مغفول

۴-تأکید بر شناسايي و اجراي پروژه در جوامع محروم و در قلمروهایی كه به هر دليل از گردونه توسعه ملي، منطقه­‌اي و محلي بازمانده‌­اند اعم از شهری، حاشیه شهر، روستایی و عشایری.

فصل ۳-: مراحل اجرا

ماده ۵)فرآیند انجام کار از هشت مرحله اصلی تشکیل می­‌شود که در اجرای هر مرحله نقش بنیاد برکت، مشاور و نهاد مجری مشخص شده است. این مراحل عبارتند از:

۱) مکان گزینی

۲) انتخاب مشاور و برگزاری جلسات توجیهی

۳) مطالعات تشخيص وضعيت و شناسايي ظرفيت­‌هاي توسعه در محل منطقه هدف

۴) تدوین و اجرای برنامه اقدام

۵) تعیین سازوکار اجرایی نهاد مجری و نحوه‌ی‌ تأمین مالی

۶)آموزش

۷) تدوین و اجرای نظام پايش و ارزشيابي و مستندسازي

۸) خروج بنیاد بركت از فرآيند اجراو پروژه

 

مرحله۱: مكان گزيني

ماده ۶) بنیاد برکت موظف است طی گام­‌های ذیل، فرآيند مكان گزيني را به منظور شناسایی، اولویت­‌بندی و انتخاب قلمروهای کشور اجرا نماید:

الف) بررسی و تحلیل اسناد بالادستی شامل سند چشم‌انداز، سیاست‌­های کلی نظام و قوانین و مقررات در سطح ملی

ب) تشکیل بانک اطلاعاتی و پايگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) با هدف ايجاد سيستم يكپارچه اطلاعات پروژه، جمع­‌آوري منابع و داده­‌ها و توليد نقشه‌هاي موضوعي مورد نياز از استان‌­های مختلف کشور

ج) تحلیل و تشخیص وضعیت موجود محدوده هدف از نظر ويژگي­‌هاي محیط طبیعی و اکولوژیک (وضعيت خاك و منابع اراضي، منابع آب و ... )، محیط اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی (وضعيت شاخص‌­هاي توسعه انساني از جمله سطح سواد و آموزش، اميد به زندگي، بهداشت و درمان، برخورداري از خدمات و ...)

د)  مدل­‌سازی داده­‌های کیفی، همسان‌­سازی داده­ ها و تدوین شاخص­‌های کمی ارزیابی با استفاده از یکی از روش ­های تحلیل سلسله مراتبی  رتبه‌­بندی مانند روش­های AHP، ANP، TOPSIS، TAXONOMY

هـ) انتخاب  قلمروهای هدف(استان) به­‌عنوان گزینه­ های نهایی

 

مرحله ۲: انتخاب مشاور و برگزاری جلسات توجیهی

ماده۷) بنیاد برکت موظف است بر اساس ضوابط مورد عمل کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت، نسبت به انتخاب مشاور اقدام و سپس جلسات توجیهی مربوط را به منظور هدایت چگونگی انجام مطالعات، برنامه­‌ریزی، تهیه سند اقدام، تقویت تسهیل­‌گری، پایش، ارزشیابی، مستندسازی و  ... برگزار نماید. 

 

مرحله ۳: مطالعات تشخيص وضعيت و شناسايي تعیین ظرفيت­ هاي توسعه در محل منطقه هدف

ماده ۸) مشاور باید با توجه به قلمروهای منتخب - نتیجه اجرای ماده 6 (مناطق مشخص شده)- و با اجرای فرآيند تشخيص وضعيت و شناسايي ظرفيت­هاي توسعه مطابق با مراحل ذیل، گزینه­ های برنامه­‌ریزی هر قلمرو را تحت عنوان محل، تدوین نماید.

الف) بررسی و تحلیل اسناد بالا دستی شامل طرح آمایش قلمرو هدف (استان)،  اسناد توسعه قلمرو هدف (استان) و ...

ب) تشکیل بانک اطلاعاتی و پايگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) با هدف ايجاد سيستم يكپارچه اطلاعات پروژه، جمع‌­آوري منابع و داده‌ها و توليد نقشه­‌هاي موضوعي مورد نياز در قلمرو هدف (استان)

ج) طبقه­‌بندی و تحلیل سلسله مراتبی سکونت‌گاه­ها از منظر موقعیت استقرار فضایی (دشتی، کوهستاني،  جلگه ای، ساحلی)

د) تعیین معیارها و انتخاب محل اجرای طرح­ها و پروژه­‌ها از طریق جمع­‌بندی نتایج بررسی‌­ها و مشورت با ذی‌نفعان مرتبط از جمله استانداری، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، امور عشایر و ...

هـ) تعیین ظرفیت‌­های توسعه محل هدف بر اساس مطالعات تفصیلی اجتماعي- اقتصادی و توسعه فضایی کالبدی

 

مرحله ۴: تدوین و اجرای برنامه اقدام

ماده ۹) تدوین و اجرای برنامه اقدام باید از طریق جلب مشارکت و سازمان‌دهی جوامع محلی و در قالب نهاد مجری طی فرآیند ذیل انجام پذیرد:

الف) شناسايي مزیت­ها و قابلیت­‌های محلی، فعالیت­های اقتصادی و فرصت­‌های موجود، اولویت­‌بندی آن­ها و تحلیل تاثیرات فعالیت‌­ها بر مردم و ذی نفعان توسط مشاور با استفاده از روش ارزیابی مشارکتی

ب) ارزیابی اولیه پروژه‌­ها و فعالیت‌­های اقتصادی هر جامعه محلی و تعیین نحوه تأمین مالی بر اساس مفاد مرحله 5 این آیین‌­نامه توسط بنیاد برکت

ج) ارزیابی اقتصادی پروژه‌­های تعریف شده توسط مشاور و اعلام نتیجه ارزیابی به بنیاد برکت

د) بررسی پروژه‌­ها با توجه به نتایج ارزیابی‌­های صورت پذیرفته توسط بنیاد برکت و تصویب آن­ها بر اساس ضوابط مورد عمل

هـ) نزدیک کردن نظرات کارشناسی با نظرات جامعه و ذی‌نفعان از طریق مذاکره، توسط مشاور با همکاری نمایندگان دستگاه‌های بین بخشی

و) تدوین برنامه سامان‌دهی و اجرای پروژه‌­ها توسط مشاور

ز) تدوین برنامه بازاریابی اجتماعی و جلب مشارکت افراد در روند اجرای پروژه و سهم­‌گذاری در آن توسط مشاور

ح) تشکیل نهاد مجری توسط مشاور و بنیاد برکت(جزئیات مراحل اجرائی در بخش پیوست ها آمده است).

 

مرحله ۵: تعیین ساز و کار اجرایی نهاد مجری و نحوه تأمین مالی

ماده۱۰) پس از تشکیل نهاد مجری، بنیاد بركت بعنوان سهام‌دار و به یکی از شیوه­‌های ذیل، در اركان نهاد تشكيل شده حضور می­‌یابد.

الف)با میزان سهام متغير تا حداکثر به میزان ۴۹ درصد اجراي پروژه که با توجه به شرايط پروژه، ناحيه و سرمايه اجتماعي و انساني محل تعيين می­‌شود.

 ب) تمام یا بخشی از سهم آورده مردم متناسب با وضعیت درآمدشان، با رعایت ضوابط و مقررات ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به صورت هبه یا قرض‌الحسنه در اختیار آن­ها قرار می ­گیرد. رقم مابه‌­التفاوت مشارکت مردم با سهم ۵۱ درصد که بنیاد آن را هبه می‌­کند؛ بطور مساوی به همه اعضای نهاد مجری (اعم از اینکه دارای سهام "آورده" اند یا اینکه هیچ "آورده­ای" ندارند) تعلق می­گیرد.

تبصره۱: تا حد امکان باید تلاش شود برای خرید سهام مردم به جای هبه از شیوه قرض‌الحسنه استفاده شود و بازپرداخت قرض‌الحسنه از طریق سود حاصل از فعالیت نهاد، مطابق با جدول زمان­بندی انجام خواهد شد.

تبصره۲:نهادهاي مجری تشكيل شده با هماهنگي دستگاه­‌هاي اجرايي محلي، مجوزهای لازم را کسب می­نمایند.

ماده ۱۱) اطلاع­‌رسانی در محل­هایی که این پروژه‌­ها اجرا می­‌شوند باید به صورت وسیع انجام پذیرد و تمامی افراد ساکن در محل­های هدف، دارای حق عضویت در پروژه بوده و قدرالسهم هر یک به میزان آورده آنان از قبیل زمین، آب، پول نقد و... به نام خودشان ثبت می‌­شود.

تبصره۳:‌اشخاص حقیقی یا حقوقی که تمایل دارند با سرمایه خود مشارکت نمایند ولی درمحل ساکن نیستند می‌­توانند تا میزان ۱۵درصد سهام بنیاد برکت را خریداری کنند.

ماده ۱۲) بنیاد برکت می­‌تواند در صورتی‌که مردم تمایل به مشارکت در سهم ۴۹ درصدی بنیاد را داشته باشند؛ از ساز و کار سیستم بانکی  استفاده نماید.

ماده ۱۳)هیات موسس نهاد مجری می­تواند برحسب شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محل برای هر فردی سقف سهام تعیین نماید.

ماده ۱۴) بنیاد برکت موظف است در اركان و هیات مديره نهاد تشكيل شده نماینده­ا‌ی با حق امضای اسناد معرفی نماید و حضور نماینده بنیاد تا حداقل یک سال پس از آغاز بهره برداری از هر پروژه، الزامی است.

تبصره۴: منابع مالی تأمین شده به حساب نهاد مجری تشكيل شده واريز می­‌شود.

ماده ۱۵)حسابرسي نهادها و بنگاه‌ها به یکی از دو روش زیر بایدانجام شود:

الف) دريافت گزارش منظم مالي از نهادها با نظارت بنیاد برکت

ب) واگذاري خدمات حسابرسي به مؤسسات مستقل و احراز صلاحيت شده، توسط نهاد مجری

 

مرحله ۶-  آموزش

ماده ۱۶) مشاور موظف است در بدو تأسیس نهاد مجری محلی، تمامی برنامه‌­های آموزشی مورد نیاز اعم از آموزش‌­هایی که برای شکل‌گیری نهاد ضروری است و نیز آموزش‌­های مورد نیاز تخصصی را جهت تحویل طرح‌­ها و پروژه­‌ها به آن نهاد، ارائه دهد(چارچوب پیوست).

 

 

مرحله ۷: نظام پايش و ارزشيابي و مستندسازي

ماده ۱۷)بنیاد برکت موظف است پس از تعیین شاخص­‌های عمومی و اختصاصی پایش و ارزشیابی و نیز تواتر و دوره ارزشیابی، نظام پایش و ارزشیابی را در بنیاد مستقر نماید و سازوکارهای پایش و ارزشیابی را به تسهیل­‌گران برکت آموزش دهد.

ماده ۱۸) بنیاد برکت باید داده‌­های جمع­‌آوری شده توسط تسهیل­‌گران برکت را  به صورت نظام­‌مند به نظام پایش و ارزشیابی منتقل نماید.

ماده ۱۹) به موازات نظام پایش و ارزشیابی مستقر در بنیاد برکت، نهاد مجری موظف است نظام پایش و ارزشیابی را بین ذی‌نفعان پروژه، شکل دهد. شاخص‌­های پایش و ارزشیابی مربوط، توسط مشاور تهیه می­‌شود و مشاور و نهاد مجری موظفند داده‌های جمع‌­آوری شده توسط افراد ذینفع را تحلیل و ارائه نمایند.

ماده ۲۰) مشاور موظف است بر اساس برون­داد نظام پایش و ارزشیابی، دستورالعمل­‌های اصلاح مسير، برنامه آموزش، اصلاح نظام حسابرسي و ... را تدوین و به بنیاد برکت ارائه دهد.

 

مرحله ۸ : خروج بنیاد بركت از فرآيند اجرا و پروژه

ماده ۲۱) بنیاد بركت حداقل دو سال پس از آغاز بهره­‌برداري و پس از کسب اطمينان از صحت جريان امور كه از نظام پايش و ارزشيابي حاصل می‌شود، می‌تواند مطابق با آیین­نامه واگذاری و خروج از مشارکت­‌های بنیاد برکت (آیین­نامه پیوست) و به انحاء زير از هر یک از طرح­ها و پروژه‌ها (مجموعه و نهادهای تشکیل شده) خارج شود:

الف)فروش قطعي يا قسطي سهام به سهام‌داران موجود يا سهام‌داران محلي جديد(در چارچوب قانون تجارت و رعايت اولويت خريد با سهامداران موجود)

ب ) هبه سهام بنیاد بركت به سهام‌داران موجود با رعایت ضوابط و مقررات ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و با هماهنگي جوامع محلي وتسهيل­گرانبركت

تبصره۵: در هر حالت به منظور تصمیم‌­سازی در مورد نحوه خروج بنیاد برکت از طرح­‌ها و پروژه­‌ها باید گزارش نهاد پايش و ارزشيابي در مورد پيشينه و چشم انداز فعاليت نهادها و وضعيت محدوده هر طرح و پروژه مورد توجه قرار گیرد.

تبصره ۶: بازپرداخت وجوه پرداختی بنیاد برکت، تحت عنوان قرض الحسنه به نهاد مجری، پس از بهره‌برداری از پروژه و به میزان یک سوم سود حاصله سالانه نهاد مجری صورت می­پذیرد.

فصل ۴-:توسعه طرح و همکاری با سایر سازما‌ن­‌ها

ماده ۲۲) بنیاد برکت و مشاور موظفند همکاری همه سازمان­‌ها و دستگاه‌های ذیربط از قبیل استانداری، فرمانداری، بخشداری و ... را برای موارد ذیل جلب نمایند:

۱- مرحله شناسايي فضايي مكاني محدوده طرح و پروژه

۲- ارائه اطلاعات در دسترس در مرحله مطالعه

۳- مشورت در مورد پروژه­‌هايي كه در طراحي پيشنهاد مي‌­شوند

۴- تسهيل و تسريع در مرحله تخصيص منابع در چارچوب­هاي قانوني

۵- كمك به آموزش و ترويج در دوره بهره­‌برداري

تبصره۷: مناسب­ترين نوع همکاری، ايجاد كميته مشترك استاني با بنیاد بركت، براي انجام هماهنگي در تمام مراحل اجرای فرآیند كار است. طرح مسئله و تصويب فرآيند كار در شوراي برنامه­‌ريزي استان (با رياست استاندار) در مراحل اجراي كار، بسيار مؤثر است.

ماده ۲۳) بنیاد برکت موظف است به منظور الگوسازی و توسعه طرح، مجموعه دستورالعمل­‌های مورد نیاز را برای گسترش برنامه تهیه و شبکه تسهیل­‌گران توسعه محلی برکت را سازمان‌دهی نماید.

تبصره۸:تداوم حضور نماینده بنیاد بركت در شبكه تسهيل­‌گران توسعه محلی بركت در كشور براي تداوم ارزشيابي و تبادل تجارب ملي، ضروری است.

ماده۲۴)این آیین نامه در ۴ فصل، ۴ ۲ماده و ۸ تبصره تهیه و در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۴ هیئت مدیره‌ی بنیاد برکت مصوب گردید.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: