کد خبر: ۲۰۱۴
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۵
گروه جهادی کریمانه (امام حسن مجتبی(ع)) از نمایشگاه برکت دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بازدید کردند.
گروه جهادی کریمانه (امام حسن مجتبی(ع)) از نمایشگاه برکت دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بازدید کردند.

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی امام حسن مجتبی(ع)‌از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی امام حسن مجتبی(ع)‌از نمایشگاه برکتگزارش تصویری بازدید گروه جهادی امام حسن مجتبی(ع)‌از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی امام حسن مجتبی(ع)‌از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی امام حسن مجتبی(ع)‌از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی امام حسن مجتبی(ع)‌از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی امام حسن مجتبی(ع)‌از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی امام حسن مجتبی(ع)‌از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی امام حسن مجتبی(ع)‌از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی امام حسن مجتبی(ع)‌از نمایشگاه برکتنظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: