کد خبر: ۲۰۱۵
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۵
گروه جهادی مهندسین کشاورزی ولی‌امر از نمایشگاه برکت دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بازدید کردند.
گروه جهادی مهندسین کشاورزی ولی‌امر از نمایشگاه برکت دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بازدید کردند.

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی ولی‌الامر از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی ولی‌الامر از نمایشگاه برکتگزارش تصویری بازدید گروه جهادی ولی‌الامر از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی ولی‌الامر از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی ولی‌الامر از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی ولی‌الامر از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی ولی‌الامر از نمایشگاه برکتگزارش تصویری بازدید گروه جهادی ولی‌الامر از نمایشگاه برکت


گزارش تصویری بازدید گروه جهادی ولی‌الامر از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی ولی‌الامر از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی ولی‌الامر از نمایشگاه برکت
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: