کد خبر: ۲۰۱۶
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵
گروه جهادی فاطمیون از نمایشگاه برکت دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بازدید کردند.
 گروه جهادی فاطمیون از نمایشگاه برکت دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بازدید کردند.

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی فاطمیون از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی فاطمیون از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی فاطمیون از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی فاطمیون از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی فاطمیون از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی فاطمیون از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی فاطمیون از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی فاطمیون از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی فاطمیون از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی فاطمیون از نمایشگاه برکت

گزارش تصویری بازدید گروه جهادی فاطمیون از نمایشگاه برکت

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: