کد خبر: ۲۱۸۸
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۵
مدیر شبکه‌ی رادیو صبا به همراه مسئولین بخش‌های مختلف این شبکه‌ی رادیویی از نمایشگاه دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بازدید کردند و در جریان فعالیت‌های گوناگون این ستاد قرار گرفتند.
مدیر شبکه‌ی رادیو صبا به همراه مسئولین بخش‌های مختلف این شبکه‌ی رادیویی از نمایشگاه دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بازدید کردند و در جریان فعالیت‌های گوناگون این ستاد قرار گرفتند.

بازدید مدیر شبکه‌ی رادیو صبا و هیأت همراه از نمایشگاه برکت

بازدید مدیر شبکه‌ی رادیو صبا و هیأت همراه از نمایشگاه برکت

بازدید مدیر شبکه‌ی رادیو صبا و هیأت همراه از نمایشگاه برکت

بازدید مدیر شبکه‌ی رادیو صبا و هیأت همراه از نمایشگاه برکت

بازدید مدیر شبکه‌ی رادیو صبا و هیأت همراه از نمایشگاه برکت

بازدید مدیر شبکه‌ی رادیو صبا و هیأت همراه از نمایشگاه برکت

بازدید مدیر شبکه‌ی رادیو صبا و هیأت همراه از نمایشگاه برکت

بازدید مدیر شبکه‌ی رادیو صبا و هیأت همراه از نمایشگاه برکت

بازدید مدیر شبکه‌ی رادیو صبا و هیأت همراه از نمایشگاه برکت

بازدید مدیر شبکه‌ی رادیو صبا و هیأت همراه از نمایشگاه برکت

بازدید مدیر شبکه‌ی رادیو صبا و هیأت همراه از نمایشگاه برکت

بازدید مدیر شبکه‌ی رادیو صبا و هیأت همراه از نمایشگاه برکت
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: