کد خبر: ۲۱۹۸
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۵
حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه‌ی نوزدهمین جشنواره‌ی تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها در اهواز

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

زیارت مزار شهدای هویزه
گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌هاگزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

حضور دکتر نوروزی در مراسم آیین افتتاح رادیو نما

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

بازدید دکتر علی عسکری رییس سازمان صدا و سیما از میدان نفتی یاران شمالی

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها


گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها

گزارش تصویری حضور دکتر نوروزی مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان‌ها
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: