کد خبر: ۲۲۱۹
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۵
با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اهالی منطقه قلعه سیمون در اسلامشهر صاحب خانه شدند.
با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اهالی منطقه قلعه سیمون در اسلامشهر صاحب خانه شدند.

حضور مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح پروژه‌ی ساماندهی قلعه سیمون

حضور مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح پروژه‌ی ساماندهی قلعه سیمون

حضور مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح پروژه‌ی ساماندهی قلعه سیمون

حضور مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح پروژه‌ی ساماندهی قلعه سیمون

حضور مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح پروژه‌ی ساماندهی قلعه سیمون

حضور مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح پروژه‌ی ساماندهی قلعه سیمون

حضور مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح پروژه‌ی ساماندهی قلعه سیمون

حضور مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح پروژه‌ی ساماندهی قلعه سیمون

حضور مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح پروژه‌ی ساماندهی قلعه سیمون

حضور مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح پروژه‌ی ساماندهی قلعه سیمون

حضور مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح پروژه‌ی ساماندهی قلعه سیمون

حضور مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح پروژه‌ی ساماندهی قلعه سیمون

حضور مدیر عامل بنیاد برکت در مراسم افتتاح پروژه‌ی ساماندهی قلعه سیمون
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: