کد خبر: ۲۲۲۹
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۵
جمعی از مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت، دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بازدید و از نزدیک در جریان اقدامات و فعالیت‌های اجتماعی انجام شده قرار گرفتند.
جمعی از مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت، دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بازدید و از نزدیک در جریان اقدامات و فعالیت‌های اجتماعی انجام  شده قرار گرفتند.

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت

بازدید مدیران و برنامه‌سازان رسانه‌ی ملی از نمایشگاه برکت


نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: