کد خبر: ۲۳۸۷
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
همایش سراسری مدیران ارشد و مسئولین دفاتر استانی شرکت خدمات بیمه‌ی برکت با حضور مدیرعامل بنیاد برکت برگزار شد.
همایش سراسری مدیران ارشد و مسئولین دفاتر استانی شرکت خدمات بیمه‌ی برکت با حضور مدیرعامل بنیاد برکت برگزار شد.
در ادامه گزارش تصویری این برنامه را مشاهده نمایید.

گزارش تصویری همایش بیمه‌ی برکت

گزارش تصویری همایش بیمه‌ی برکت

گزارش تصویری همایش بیمه‌ی برکت

گزارش تصویری همایش بیمه‌ی برکت

گزارش تصویری همایش بیمه‌ی برکت

گزارش تصویری همایش بیمه‌ی برکت

گزارش تصویری همایش بیمه‌ی برکت

گزارش تصویری همایش بیمه‌ی برکت

گزارش تصویری همایش بیمه‌ی برکت

گزارش تصویری همایش بیمه‌ی برکت

گزارش تصویری همایش بیمه‌ی برکت

گزارش تصویری همایش بیمه‌ی برکت


نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: