کد خبر: ۲۴۸۰
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۶
در روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه در جلسه‌ی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین، مدیران و مسئولان استان قزوین با مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در زمینه‌ی افزایش مشارکت بنیاد در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی این استان به تبادل نظر پرداختند.
در روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه در جلسه‌ی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین، مدیران و مسئولان استان قزوین با مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در زمینه‌ی افزایش مشارکت بنیاد در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی استان به تبادل نظر پرداختند.
در ادامه گزارش تصویری این نشست را مشاهده فرمایید.

آلبوم تصویری حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین

آلبوم تصویری حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین

آلبوم تصویری حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین

آلبوم تصویری حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین

آلبوم تصویری حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین

آلبوم تصویری حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین

آلبوم تصویری حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین

آلبوم تصویری حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین

آلبوم تصویری حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین

آلبوم تصویری حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین

آلبوم تصویری حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین

آلبوم تصویری حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: