برچسب ها
برچسب: دوقلوهای همسان
با اهدای دستگاه لیزر جداسازی جفت از سوی بنیاد برکت به بیمارستان امام خمینی(ره):
جداسازی جفت در دوقلوهای هم سان را راه اندازی کرد... جداسازی جفت در دوقلوهای هم سان اهدایی بنیاد برکت در... دوقلوهای تک جفتی در ایران گفت تاکنون در اغلب دوقلوهای... میر دوقلوهای تک جفتی تا حد قابل توجهی کاهش می...
کد خبر: ۲۶۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


تاکنون در اغلب دوقلوهای یکسان که تک جفتی بودند ما...
نخستین دستگاه لیزر جداسازی جفت در دوقلوهای همسان اهدایی بنیاد... دوقلوها در ایران گفت تاکنون در اغلب دوقلوهای یکسان که...
کد خبر: ۲۶۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۰