برچسب ها
برچسب: روستای ناصرآباد چهگواری
لبیک بنیاد برکت به فرمان مقام معظم رهبری در رسیدگی به مناطق محروم:
دبستان در شهرستان های ریگان روستای شورآباد شهرستان فهرج روستای... ده رضا شهرستان ریگان روستای محمد آباد سید شهرستان نرماشیر... روستای ناصرآباد چهگواری شهرستان ریگان روستای کشکمور شهرستان عنبرآباد روستای... چاه بید شهرستان رودبار روستای قیام سردی شهرستان رودبار روستای...
کد خبر: ۱۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰