برچسب ها
برچسب: مدل اقتصادی
توانمندسازی اقتصادی روستاها و مناطق محروم کشور یکی از راهکارهای...
توانمندسازی اقتصادی روستاها و مناطق محروم کشور یکی از راهکارهای... اقتصادی پویا و هدفمند هستند و این در حالی است... در طرح های توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی برای بهبود شرایط... اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم در شرایطی بود که سال...
کد خبر: ۲۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰