ایجاد اشتغال برای 413 نفر از زنان در قالب طرح آفتاب

ایجاد اشتغال برای 413 نفر از زنان در قالب طرح آفتاب

اولین قرارداد مشارکت اقتصادی اجتماع‌محور در قالب طرح «آفتاب» در 17 خرداد ماه 96 بین بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و تعاونی روستایی زنان اندیمشک به امضا رسید.
اخبار ویژه کمیته تحقیق و توسعه

اطلاعیه‌ی کمیته‌ی تحقیق و توسعه

دبیرخانه‌ی کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در نظر دارد بانک اطلاعات اولیه‌ای از افراد، سازمان‌های غیردولتی، مراکز پژوهشی و مؤسسه‌های ملی را که در حوزه‌ی فقرزدایی و توانمندسازی جوامع محلی فعالیت دارند در این دبیرخانه ایجاد نماید.