• تاریخ
  • موضوع
  • کتگوری
  • دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • |
  • ۲۲ آوریل ۲۰۲۴
  • |
  • ۱۳ شوال ۱۴۴۵
تقدیر استاندار خراسان رضوی از عملکرد بنیاد برکت
۱۳۹۹/۰۲/۱۵

استاندار خراسان رضوی از عملکرد بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در جمع مدیران کل و معین‌های اقتصادی فرهنگی استان خراسان رضوی تقدیر کرد و گفت: حضور بنیاد برکت در استان خراسان و ایجاد اشتغال در این استان و نگاه دکتر مخبر به این استان نگاهی سخاوتمندانه است.
بنیاد برکت ۲۵۰ طرح و ۵۲۰ اشتغال پایدار در کمتر از ۶ ماه در درگز ایجاد کرده است.

با دستور استاندار و همراهی ریاست جهاد کشاورزی استان موانع اشتغال در خصوص ماکیان و طیور در استان برداشته شد.