• تاریخ
  • موضوع
  • کتگوری
  • یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸
  • |
  • ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۹
  • |
  • ۱۸ ذیقعده ۱۴۴۰

اطلس مناطق محروم کشور سطح‌بندی و پهنه‌بندی مناطق محروم کشور و مزیت‌های نسبی این مناطق

 

کتاب اطلس مناطق محروم کشور را دریافت نمایید