• تاریخ
  • موضوع
  • کتگوری
  • شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
  • |
  • ۲۵ مه ۲۰۱۹
  • |
  • ۲۰ رمضان ۱۴۴۰

اطلس مناطق محروم کشور سطح‌بندی و پهنه‌بندی مناطق محروم کشور و مزیت‌های نسبی این مناطق

 

کتاب اطلس مناطق محروم کشور را دریافت نمایید